O firmie

Magda M. Biuro Rachunkowe
mgr Magdaleny Młynarczyk
 
Jestem księgową uprawnioną do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Certyfikat Księgowy Nr 22737/2008).
Regon: 100508043, NIP: 727-102-43-35
 
Głównym przedmiotem mojej działalności jest prowadzenie Biura Rachunkowego, obsługującego podmioty prowadzące księgowość uproszczoną, tj. Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów lub Ewidencję Przychodów, dla Firm, które chcą być obsługiwane w tradycyjny sposób.
 
Nasza współpraca przebiega w sposób następujący:
 
 • Klient dostarcza dokumenty do biura;
 • następnie są one ewidencjonowane w systemie informatycznym;
 • stosowne deklaracje przekazywane są do ZUS i US;
 • klient otrzymuje informację dotyczącą wysokości zobowiązań wobec ZUS i US.
 • po zakończeniu roku obrachunkowego dokumenty wracają do Klienta;
 
Zakres czynności wykonywanych przez Biuro Rachunkowe:
 
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych (handlowych) i podatkowych (uproszczonych) oraz ewidencji podatkowych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych (bilansów),
 • opracowywanie deklaracji i zeznań podatkowych,
 • naliczanie wynagrodzeń oraz zobowiązań publicznoprawnych obciążających wynagrodzenia,
 • naliczanie zwolnień lekarskich obciążających koszty pracodawcy oraz przygotowywanie niezbędnych dokumentów do wypłaty zasiłków przez ZUS,
 • rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych,
 • obsługa innych obowiązków publicznoprawnych przedsiębiorców (PFRON, urząd pracy),
 • realizacja obowiązków sprawozdawczych wobec GUS, banku,
 • prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników,
 • załatwienie spraw przedsiębiorcy w jego imieniu w urzędach skarbowych i innych instytucjach publicznych,
 • zakładanie i rejestracja firm.