Inne usługi

Inne usługi
 • pomoc przy sporządzaniu wniosków kredytowych
 • pomoc przy uzyskaniu różnego rodzaju dotacji
 • przygotowanie oraz prowadzenie przekształceń podmiotów
 • sporządzanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego
 • porady i opinie dla przedsiębiorców w zakresie ubezpieczeń społecznych i prawa pracy.

Pomoc przy uruchamianiu działalności gospodarczej:
 • pomoc w wyborze odpowiedniej formy prawnej działalności gospodarczej
 • pomoc w wyborze sposobu opodatkowania wykonywanej działalności
 • przygotowywanie wniosków o wpis Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 • zakładanie spółek cywilnych
 • zakładanie spółek prawa handlowego
 • przygotowywanie wszystkich dokumentów rejestracyjnych

Pomoc przy likwidacji przedsiębiorstwa:
 • analiza skutków likwidacji
 • przeprowadzenie likwidacji
 • przygotowanie niezbędnych dokumentów związanych z likwidacją działalności gospodarczej