Księgowość

Księgowość

  Prowadzimy:

 • - księgi rachunkowe
 • - podatkowe księgi przychodów i rozchodów
 • - ewidencje dla ryczałtu ewidencjonowanego
 • - ewidencje VAT
 • - ewidencje środków trwałych i WNiP
 • - ewidencje wyposażenia
 • - inne ewidencje wymagane przepisami prawa

 

  Sporządzamy:

 • - deklaracje podatkowe
 • - sprawozdania finansowe
 • - sprawozdania statystyczne
 • - porady w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
 • - rejestrujemy podmioty gospodarcze w U.S. i ZUS, a także aktualizujemy dane firm

 

  Oferujemy także:

 • - opracowanie zakładowego planu kont
 • - opracowanie zasad polityki rachunkowości
 • - dodatkowe raporty, instrukcje, itp.
 • - analizy i prognozy finansowe
 • - pomoc w redagowaniu podań i odwołań
 • - pomoc w sporządzaniu wniosków kredytowych
 • - audyt ksiąg rachunkowych
 • - badanie bilansów przez biegłego rewidenta (w kooperacji z podmiotem uprawnionym)